EMPRESA

FAPERIN

Des de l’any 1994, Faperin és una empresa innovadora en la seua activitat principal, que és la fabricació de peces, conjunts i subconjunts mitjançant la injecció de plàstics. El productes fabricats a Faperin compleixen estrictes requeriments tècnics i estètics, ja que la majoria van destinats al mercat de l’automoció.

Faperin manté una relació estreta i propera amb el client, i aporta la seua experiència, capacitat d’innovació, i solucions que aporten valor, amb l’objectiu de complir les necessitats del client.

A Faperin, considerem, que les persones són un dels pilars fonamentals sobre els quals es recolza l’empresa i que ens permeten ser més competitius i treballar dia a dia en la millora contínua.  Per això es fomenta i promou la participació, comunicació i formació per assolir un alt grau d’implicació en tots els projectes.

RSC

La Comissió Europea defineix la RSC com «la responsabilitat de les empreses pels seus impactes en la societat».

Faperin estableix, més enllà de les seues obligacions legals, un compromís públic per al compliment de principis i valors de comportament empresarial, establits en el seu «Codi d’ètica».  En ell, es defineixen els valors que s’han de complir tant per part de la direcció com per tot el personal, en l’àmbit social, mediambiental i de pràctiques empresarials justes.  Aquest compromís es fa extensible també als nostres proveïdors.

  

QUALITAT

Des dels nostres inicis l’any 1994, a Faperin sempre ha sigut una constant la preocupació per complir els requeriments de qualitat i satisfer les expectatives dels nostres clients.  D’ací que, pràcticament des de l’inici de la nostra activitat, certifiquem el nostre Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001.

Posteriorment, compromesos amb la millora contínua, Faperin va obtindre la certificació ISO/TS 16949:2009 del nostre sistema de gestió de qualitat per a productes destinats a l’automoció.

A més, i per a aconseguir un producte i procés sense fallades, incrementar la productivitat i mantindre la qualitat esperada pels nostres clients, seguim metodologies com ara la Planificació Avançada de la Qualitat (APQP:  Advanced Product Quality Planning). Disposem de ferramentes per al control de qualitat dels productes com ara el control estadístic de procés (SPC), gràfics x-R, mesuraments en galga, i utilitzem ferramentes per a l’anàlisi de problemes (8D) i de possibles fallades en el procés (FMEA).

Ajudes a la “CERTIFICACIÓ DE I+D+i (CERTIFICA-CV)” PER A L’EXERCICI 2018

La certificació dels projectes de I+D+i realitzats per FAPERIN, S.L.

  • DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC D’UTILLATGES POLIMÈRICS PER AL PINTAT DE CARROSSERIES (UTILERICOS) (Nº expedient IMACPA/2018/130)

Ha sigut finançada pel Programa de Certificació de I+D+i 2018, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Ajudes per a “AMPLIACIÓ AMB NOVA LÍNIA DE PRODUCCIÓ ESPECIAL PER AL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ”

FAPERIN, S.L. ha rebut una ajuda per import de 137.778,15 €, amb número d’expedient INPYME/2019/165 per al desenvolupament del projecte titulat “AMPLIACIÓ AMB NOVA LÍNIA DE PRODUCCIÓ ESPECIAL PER AL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ” destinat a la compra de maquinària per a producció de peces per a automoció. L’ajuda s’emmarca en el programa d’ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les Pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguina, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció , plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia i la producció de videojocs, dins de la segona fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana, exercici 2019.